Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnos rajone (Naujuosiuose Valkininkuose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Paraiškos būsena: Vertinama paraiška
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
848 495,99 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas–užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Įgyvendinus projektą numatoma nutiesti 1,94 km VT ir 2,45 km NT, kurie leis užtikrinti N. Valkininkuose gyvenantiems gyventojams socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą.VT ir NT naujų tinklų nutiesimas prisidės prie teikiamo vandens kokybės gerinimo, paviršinių ir požeminių vandenų taršos mažinimo, aplinkos būklės gerinimo, nes juos nutiesus nuotekos pateks tiesiai į nuotekų tvarkymo įrenginius ir, prieš patekdamos į aplinką, bus tinkamai išvalomos. Įgyvendinus projekto veiklas bus sudarytos gaklimybės prijungti 122 gyv. prie NT ir 65 gyv. prie VT. N. Valkininkuose taip pat bus pastatytas nuotekų valymo įrenginys, kuris užtikrins nuotekų valymą pagal visus reikalavimus. Projektas prisidės prie LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. plėtros strategijos įgyvendinimo bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslo ir uždavinio, kadangi jo metu bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra, nutiesiant naujus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus bei pastatant nuotekų valymo įrenginį Naujuosiuose Valkininkuose. Tokiu būdu bus padidintas viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, surenkamų nuotekų kiekis.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-3.1-AM-01-V-05
Paraiškos kodasVP3-3.1-AM-01-V-05-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-12-16
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Varėnos raj.

<< Grįžti į paieškos formą