Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Paraiškos būsena: Vertinama paraiška
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio vanduo"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 363 538,6 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Numatoma vykdyti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją Radviliškio mieste. UAB „Radviliškio vanduo“ mieste turi 16742 vartotojų (gyventojų/7610 būstų) prisijungusių prie centralizuoto vandens tiekimo (2012 metų duomenys) ir naudojasi vandens gerinimo įrenginiais. Į šio projekto apimtis įeina tik pačių vandens gerinimo įrenginių ir pastato rekonstrukcija. Numatoma rekosntruoti ir įrengti 2400 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus bei nugriauti senus pastatus, susijusius su projektu. Atlikus vandens tyrimus matyti, kad Radviliškio vandenvietės žaliame požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija, epizodiškai amonio ir mangano koncentracijos viršija leistinas vertes. Taip pat aptinkama pakankamai didelė CO2 koncentracija. Po vandens gerinimo įrenginių rekonstrucijos vartotojams tiekiamo vandens kokybė turi atitikti ES Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EEC normas ir Lietuvos Higienos normą HN 24:2003. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės yra atsakingos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir sistemų gerinimą. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija užtikrintų kokybiško vandens tiekimą gyventojams. Kadangi numatomi rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai (1 vnt.), kurie aptarnaus teritoriją, kuri urbanizuota ir gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija yra geriausias būdas pagerinti paslaugų kokybę.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-3.1-AM-01-V-05
Paraiškos kodasVP3-3.1-AM-01-V-05-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Radviliškio raj.

<< Grįžti į paieškos formą