Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje (II etapas)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-05-R
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-31
Prašoma lėšų suma:
123 672,39 €
Skirtas finansavimas
123 672,39 €
Iš jo ES dalis:
105 121,53 €

Projekto tikslas – plėtoti elektroninius sprendinius, skatinant informacinės visuomenės vystymo procesus. Nuolat tobulėjant informacinėms technologijoms Savivaldybės administracijoje atsirado poreikis diegti e. demokratijos priemones. 2011 m. Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino e. demokratijos projektą, tačiau Savivaldybės administracijoje įdiegta vaizdo transliacijos įranga neužtikrina pakankamos Tarybos posėdžių viešinimo apimties, elektroninės demokratijos sistema nėra galutinai integruota į Savivaldybės tinklapį. Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą viešoje erdvėje, būtina tobulinti jau įdiegtą sistemą, todėl būtina įranga, padėsianti užtikrinti operatyvesnį Tarybos narių balsavimą ir supaprastinti balsavimo procedūrą. Tai padės spręsti šias problemas: silpną piliečių įtraukimą į problemų sprendimą, Savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo užtikrinimą, kokybišką viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, optimalų klientų poreikių tenkinimą. Projekto metu bus patikslintas e. demokratijos informacinės sistemos projektavimo dokumentas ir procedūrinis aprašas, įtraukiant visus projekto metu planuojamus įgyvendinti funkcionalumus ir procedūras. Sukurtos ir įdiegtos elektroninės demokratijos paslaugos ((1) Savivaldybės problemų sprendimo paslauga, (2) Interesantų konsultavimo paslauga, (3) Savivaldybės veiklos viešinimo paslauga, (4) e. peticijų paslauga), patobulinta e. demokratijos sistemos techninė ir programinė įranga. Projekto tikslinė grupė – Elektrėnų savivaldybės gyventojai, Tarybos nariai, Savivaldybės administracija.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninė demokratija: regionai
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-05-R-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-05-R-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-11-22
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų

<< Grįžti į paieškos formą