Šilumos tinklų rekonstravimas Gargždų mieste

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-30
Prašoma lėšų suma:
108 607,51 €
Skirtas finansavimas
108 607,51 €
Iš jo ES dalis:
108 607,51 €

AB "Klaipėdos energija" yra šios pagrindinės problemos: seni, susidėvėję ir didelius nuostolius turintys kanaliniai šilumos tiekimo tinklai, nepakankamas visos CŠT sistemos patikimumas ir saugumas. Siekiant spręsti nurodytas problemas AB "Klaipėdos energija" inicijavo šilumos tiekimo sistemos Gargždų mieste rekonstrukcijos projektą, tačiau be ES finansinės paramos įmonė negalėtų įgyvendinti šio projekto. Projekto tikslas yra sumažinti šilumos perdavimo techninius nuostolius ir sąnaudas, aplinkos taršą bei padidinti šilumos tiekimo saugumą ir energijos tiekimo efektyvumą. Projekto metu numatoma senus trasų vamzdynus pakeisti naujais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais klojant juos bekanaliniu būdu. Šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą miesto vartotojams kartu stabilizuojant ar net mažinant šilumos kainą. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-04
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-04-023
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-11-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-11-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2013-11-05
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.

<< Grįžti į paieškos formą