"Rūdiškių šilumos tiekimo sistemos modernizacija įrengiant naują šilumos tiekimo trasą nuo Rūdiškių gimnazijos katilinės iki Rūdiškių miesto Pietinės dalies daugiabučių namų kvartalo (6 gyvenamieji namai)"

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
50 890,58 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Šiuo metu Rūdiškių miesto pietinės dalies daugiabučių namų kvartalui (6 -iems namams) šilumos energiją ir karštą vandenį teikia privatus juridinis asmuo UAB ,,Rudeksas“. Minėta įmonė 2011-04-11 pateikė pasiūlymą savivaldybei perimti daugiabučių namų šildymą, išperkant su tuo susijusį turtą. 2012-08-29 UAB „Rudeksas“ pagal galiojančius teisės aktus informavo esamus vartotojus apie paslaugos teikimo nutraukimą per 18 mėnesių. Savivaldybės atstovams atlikus fizinę tinklo apžiūrą konstatuota, kad siūlomo išpirkti tinklo būklė neatitinka UAB „Rudeksas“ prašomai kainai. Maksimali siūloma kaina už senuosius tinklus yra 390 000 Lt, tačiau Trakų šilumos tinklai finansinių galimybių pirkti esamos trasos, kuri būtina šilumos tiekimui, neturi, be to nėra aiškus esamos trasos patikimumas ir saugumas, kas sąlygoja galimas rizikas dėl šilumos kainų vartotojams didėjimo ir papildomus nuostolius renovuojant nupirktus susidėvėjusius tinklus. Iš Rūdiškių gimanzijos katilinės šiluma tiekiama gimnazijai, todėl Trakų šilumos tinklams modernizavus šilumos tiekimo sistemą įrengiant naują šilumos tiekimo trasą nuo Rūdiškių gimnazijos katilinės iki Rūdiškių miesto pietinėje dalyje esančių daugiabučių namų, viešosios paslaugos tiekimas galutiniams vartotojams nebūtų nutrauktas (kas atsitiktų negavus ES paramos šiam projektui įgyvendinti),o pati šilumos tiekimo sistema taptų patikimesnė ir saugesnė. be to Pareiškėjas, įgyvendinus projektą papildomai plėstų vartotojų, kuriems patikimai teikiama šiluma skaičių, tiektų papildomai tiektų apie 529 MWh šilumos per metus. Taip pat įgyvendinus projektą Pareiškėjas nepatirtų papildomų 390 tūkst. Lt. nuostolių išperkant UAB „Rudeksas“ nuosavybės teise priklausančius neefektyvius šilumos tiekimo tinklus.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-04
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-04-030
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-10-21
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2013-10-21
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Trakų raj.

<< Grįžti į paieškos formą