IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas.

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-12-20
Prašoma lėšų suma:
245 215,37 €
Skirtas finansavimas
245 215,37 €
Iš jo ES dalis:
245 215,37 €

Atlikus galimybių studiją, identifikuotas būtinumas modernizuoti pagrindines geležinkelio linijas, įeinančias į IX ir I Pan-Europinius transporto koridorius ("Kretos koridorius“) Lietuvoje. Techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus, ir aukštesnės kokybės transporto paslaugų tiek ekspeditoriams ir siuntėjams, besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams užtikrinimo prioritetų. Siekiant padidinti TEN-T tinklo krovinių pervežimo apimtis Lietuvos teritorijoje, tuo pačiu ženkliai mažinant geležinkelio transporto taršą, galimybių studijoje numatyta IX koridoriaus elektrifikacija linijoje v.s. su Baltarusija (Kena) – Kybartai. Aukščiau išvardintu rezultatų pasiekti neįmanoma, nes be techninio projekto negalima įgyvendinti statybos proceso. Įgyvendinus projektą bus parengta reikiama dokumentacija vykdyti statybos darbus. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 55.5 ir 58.8 p. ir jos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų "Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 6 p. nuostatas. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjos lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-02-V-01-026
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-12-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-12-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą