Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 5,49 iki 16,30 km rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2015-06-01
Prašoma lėšų suma:
24 683 038 €
Skirtas finansavimas
24 683 038 €
Iš jo ES dalis:
24 683 038 €

TEN-T kelias E272 yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T kelių infrastruktūroje. Lietuvoje šis kelias prasideda pajūryje ir per Šiaulius, Panevėžį tęsiasi iki Vilniaus. Šiauliuose kelią kerta IA transporto koridorius, vedantis į Latviją (Rygą), Panevėžyje – I transporto koridorius (VIA BALTICA), vedantis į Latviją (Rygą) ir toliau į Estiją (Taliną), Ukmergėje – TEN-T kelias E262 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, vedantis į Latviją ir toliau į Rusijos Federaciją (Sankt Peterburgą). Vilniuje kelią kerta IXB transporto koridorius, vedantis į Baltarusiją (Minską) ir toliau į Rusijos Federaciją (Maskvą). Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugos priemones. Numatomas rekonstruoti ruožas neatitinka TEN-T keliams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldamas nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas (2007), Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti 10,81 km ilgio ruožą (tame tarpe 1 tiltą), įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numerisVP2-5.1-SM-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-5.1-SM-01-V-01-021
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2015-05-08
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2015-05-26
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.

<< Grįžti į paieškos formą