JEREMIE kontroliuojantysis fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Europos investicinis fondas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2008-10-01
Prašoma lėšų suma:
79 645 505,1 €
Skirtas finansavimas
41 974 513,44 €
Iš jo ES dalis:
41 974 513,44 €

Projekto tikslas yra padidinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą per įsteigtą kontroliuojantįjį fondą. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo pasiūlytos įgyvendinti finansų inžinerijos priemonės yra: • mikrokreditai; • portfelinės garantijos; • tiesioginės garantijos; • rizikos kapitalas; • bendro investavimo fondas „verslo angelai“. Numatytos priemonės skatins MVĮ augimą ir prisidės prie esamų rinkos problemų sprendimo atsižvelgiant į prioritetus, nustatytus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kontroliuojantieji fondai
Kvietimo numerisVP2-2.3-ŪM-01-K-01
Paraiškos kodasVP2-2.3-ŪM-01-K-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-10-01
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-10-01
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2008-10-01
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą