Biržų dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų vandenys"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 054 101,02 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projekto tikslas - užtikrinti pakankamos apimties, modernų ir saugų dumblo apdorojimą UAB "Biržų vandenys" eksploatuojamuose Biržų miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Biržų miesto nuotekų valymo įrenginiai pradėti eksploatuoti 2002 metų II pusmetyje. Įrenginiuose šalinamas azotas ir fosforas. Dumblas sausinamas filtpresu, o šiltuoju metų laikotarpiu – aikštelėse su smėlio – nendrių filtru, kur nusausintas dumblas kartu ir mineralizuojamas. Filtpresu nusausintas dumblas sandėliuojamas ilgalaikio sandėliavimo aikštelėje, kuri baigiama pripildyti. Biržų mieste sparčiai plečiamas nuotekų tinklas. 2008 metų III ketvirtyje pradėti eksploatuoti 9,8 km naujų nuotekų tinklų su keturiomis nuotekų siurblinėmis. Prie šių tinklų jau prisijungė virš 500 vartotojų. 2009 metais planuojama, kad prisijungs dar daugiau kaip 1000 vartotojų. 2009 metais numatoma skelbti darbų pirkimo konkursą dar 20 km naujų nuotekų tinklų statybai Biržų mieste. Žymiai didėjant vartotojų skaičiui, didėja nuotekų kiekis, todėl būtina pradėti nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumų Biržuose statybą, nes jau dabar, vidutiniam nuotekų debitui išaugus iki 3000 kub. m per parą, perkraunami cirkuliacinio dumblo siurbliai, su esama perteklinio dumblo sausinimo įranga sunkiai užtikrinamas nuotekų išvalymas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-3.1-AM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-3.1-AM-01-V-01-020
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-22
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.

<< Grįžti į paieškos formą