Vandenilio energetikos technologijų centras

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos energetikos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-22
Prašoma lėšų suma:
2 461 242,94 €
Skirtas finansavimas
2 151 871,77 €
Iš jo ES dalis:
1 829 091 €

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategijoje vandenilio energetikos srityje akcentuojama būtinybė investuoti pirmiausia į MTEP ir specialistų rengimą. Lietuva turi nemažą aukštos kvalifikacijos mokslinį potencialą, pajėgų vykdyti konkurencingą MTEP veiklą tiek ES, tiek ir pasauliniu lygiu, tačiau dėl greitai senstančios technologinės bazės ir neatsinaujinančių žmogiškųjų resursų, galimybės išlaikyti adekvatų mokslinių tyrimų lygį mažėja, kai tuo metu Vandenilio energijos tyrimams bei šios srities technologijų kūrimui JAV 2004-2008 investavo 1,2 milijardo USD, 2009 numato investuoti 266, 143 milijonų USD, o 2009-2019 m. numato finansuoti apie 150 milijardų dolerių į energetikos ir aplinkosaugos projektus, kurie susiję su vandenilio. ES 7BP ir pramonės indėliu 2008-2013 planuoja investuoti apie 1 mlrd. Eurų. Projektas siūlo integralų identifikuotos problemos sprendimo būdą – per atnaujintą tyrimų infrastruktūrą ir sukoncentruotą viename centre tyrimams būtiną įrangą sudaryti sąlygas plėtoti konkurencingus tyrimus bei sukurti sąlygas rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus taip patenkinant pagrindinius ūkio poreikius. Sukurtas centras savo galimybėmis nenusileis daugumai ES ir pasaulio laboratorijų, nes jame bus sukoncentruota nanokristalinių medžiagų sintezės, skirtų vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementų technologijoms ir analizės įranga. Tai sudarys sąlygas tenkinti būsimus Lietuvos ūkio poreikius naujų žinių generavimui bei specialistų ruošimui, taip pat sėkmingiau konkuruoti šioje tyrimų srityje ES mastu išsaugant šiuo metu turimą naujų konkurencingų technologijų kūrimo centro įvaizdį.Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai. Centras bus atviras ir studentų vykdomiems mokslo tiriamiesiems darbams ne tik doktorantūros, bet ir magistratūros bei bakalauro studijų metu.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-02-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-02-V-01-005
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą