Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-29
Prašoma lėšų suma:
1 164 964,67 €
Skirtas finansavimas
1 312 128,97 €
Iš jo ES dalis:
1 115 309,62 €

Projekto tikslas – tobulinti valstybės tarnybos sistemą modernizuojant personalo valdymo funkciją viešojo administravimo įstaigose. Problema – sudėtinga, neefektyvi valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo sistema. Valstybės tarnautojų atliekamos funkcijos nėra susistemintos ir standartizuotos, sudėtinga jas priskirti konkrečiai pareigybei, nenustatytos būtinos kompetencijos. Planuojama išanalizuoti užsienio šalyse taikomus valstybės tarnautojų kompetencijų modelius bei pareigybių sisteminimo principus. Remiantis užsienio šalių patirtimi bus susistemintos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos, parengtas pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modelio taikymo metodika. Kompetencijų priskyrimas konkrečiai funkcijai užtikrins efektyvų valstybės tarnautojų pareigybinių aprašymų rengimą, vertinimo ir atrankos procedūrų vykdymą, mokymo planavimą ir kompetencijų ugdymą. Bus išleisti du leidiniai, parengtas el. pareigybių aprašymų katalogas bei pravesti mokymai. Tikslinė grupė – valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Pridėtinė vertė pasireiškia per vieningą sisteminį ir strateginį požiūrį į valstybės tarnybos efektyvumą, valstybės tarnautojų vykdomas funkcijas, jiems keliamus spec. reikalavimus ir mokymą. Valstybės tarnautojų funkcijų ir kompetencijų susiteminimas bei standartizavimas visos šalies mastu vykdomas pirmą kartą, tad bus atsižvelgta į užsienio šalių patirtį. Bus susistemintos Lietuvos valstybės tarnautojų vykdomos funkcijos, parengtas pareigybių aprašymų katalogas ir kompetencijų modelio taikymo metodika. Įgyvendinus projektą tikimasi panaudoti kompetencijų modelį tobulinant valstybės tarnybos sistemą, didinant jos efektyvumą, keliant valstybės tarnautojų ir VTD prie VRM darbuotojų kvalifikacijos lygį, gerinant tiesioginių funkcijų atlikimo kokybę. Kompetencijų modelis užtikrins kryptingą ir efektyvų personalo parinkimą, tarnybinės veiklos vertinimą bei kvalifikacijos tobulinimą, bus išvengta funkcijų dubliavimosi.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-05-07
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-05-07
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą