Pasirengimas EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimui: metodinės bazės sukūrimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-22
Prašoma lėšų suma:
632 819,74 €
Skirtas finansavimas
449 142,72 €
Iš jo ES dalis:
381 771,32 €

Projektas yra parengiamasis etapas įgyvendinant EB svarbos natūralių buveinių tipų inventorizavimo, faktinės apsaugos būklės ir palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymo bei monitoringo sistemos sukūrimo veiksmus. Šie veiksmai numatyti Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programoje, skirtoje Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti, ir patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391). Pagrindinė projekto veikla yra parengti EB svarbos natūralių buveinių tipų inventorizacijos metodinius dokumentus, kurie numatytų šių buveinių inventorizavimo turinį ir aprašytų būtiną proceso eigą, duomenų kaupimo reikalavimus, kad įgyvendinant antrąjį etapą pagal minėtus metodinius dokumentus racionaliausiu būdu būtų sukaupta pakankamo detalumo duomenų apie EB svarbos natūralių buveinių tipų paplitimą šalyje ir faktinę apsaugos būklę, sudarant pagrindą priimti sprendimus, kokie yra palankios apsaugos būklės kriterijai ir kaip reikėtų organizuoti natūralių buveinių monitoringą. Kitas laukiamas teigiamas efektas - pagerinus duomenų apie natūralias buveines kokybę, bus sudarytos sąlygas greičiau ir kokybiškiau atlikti planų ir projektų PAV, spręsti apie natūralių buveinių būklės pokyčius. Šiame parengiamajame projekte taip pat bus atlikta bandomoji natūralių buveinių inventorizacija (150 tūkst. ha ploto bandymų teritorijose, apimančiose apytikriai 2 proc. šalies teritorijos), siekiant praktiškai išbandyti parengtas metodikas, ir parengta natūralių buveinių inventorizacijos visoje šalyje darbų programa antrajam etapui.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą