Sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, profesinės kompetencijos ugdymas (Kardiologijos mokymo projektas)

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-22
Prašoma lėšų suma:
3 794 949,61 €
Skirtas finansavimas
3 794 949,61 €
Iš jo ES dalis:
3 794 949,61 €

2007 m. Europos kardiologų draugijai atlikus epidemiologinį tyrimą Euro Aspire III, kurio metu buvo tiriami širdies ir kraujagyslių ligomis (ŠKL) sergantys asmenys iš 22 ES šalių, Lietuva atsidūrė paskutinėje, 22 vietoje. Net 55 % mirčių ir 30 % visų invalidumo atvejų mūsų šalyje sukelia ŠKL. Tokią situaciją galima vadinti epidemine. Siekdami prisidėti prie Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, Lietuvos nacionalinės sveikatos koncepcijos bei Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo, atsižvelgdami į susidariusią epidemiologinę ŠKL situaciją Lietuvoje, numatėme VUL SK veiklos strategiją – didinti klinikinės veiklos efektyvumą vykdant šiuolaikinę ŠKL prevenciją, diagnostiką, gydymą bei reabilitaciją skatinant sveikatos priežiūros specialistus kelti kvalifikaciją, gilinti žinias bei ugdyti specialiuosius gebėjimus, aktyviai dalyvauti propaguojant bei diegiant ES standartus atitinkančias šiuolaikines mokslo naujoves. Įgyvendinus projektą, iš esmės pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė. Nuolat modernėjant visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrai, šių dienų profesinio tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema netenkina jose dirbančių specialistų poreikių. Projekte numatyta suteikti bendrosios kompetencijos ar profesinei veiklai reikalingų specialiųjų žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimosi kursų metu, stažuotėse, dalyvaujant specialybinėse mokslinėse praktinėse konferencijose, dėstančiam personalui stažuojantis pažangiausiose Europos klinikose. Pasinaudojus ES teikiamomis finansinėmis galimybėmis, ne mažiau kaip 1000 sveikatos priežiūros specialistų būtų išduoti 5276 kvalifikacijos pakėlimą liudijantys pažymėjimai. Projekte numatytos veiklos iš esmės pasitarnautų gerinant teikiamų ŠKL profilaktikos, prevencijos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos paslaugų kokybę, mažinant sergamumą bei mirštamumą nuo ŠKL, gerinant medicininių paslaugų prieinamumą, užtikrinant pacientų teises į ES standartus atitinkančią sveikatos priežiūrą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-10-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-10-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą