Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-01
Prašoma lėšų suma:
2 198 824,14 €
Skirtas finansavimas
2 198 824,14 €
Iš jo ES dalis:
2 198 824,14 €

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo, kvalifikaciją, suteikiant specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą. Sveikatos specialistai susiduria su dažnai sunkiai prognozuojamomis pacientų psichologinėmis ir emocinėmis reakcijomis, kurių tolesnė eiga labai priklauso nuo specialisto pasirengimo ir gebėjimo tinkamai reaguoti. Būtina, kad sveikatos specialistai įgytų reikiamų praktinių žinių psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo, prevencijos klausimais. Projektas įgyvendinamas keliant sveikatos specialistų kvalifikaciją psichikos sutrikimų srityje, mokant psichologinės pagalbos įgūdžių, teikiant skubią medicinos pagalbą, įsisavinant veiksmų taktiką savižudybės, smurto, prievartos atvejais, mokant naujų psichosocialinės reabilitacijos metodų bendruomenėje. Profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių numatoma suteikti tobulinimosi kursuose. ES lėšų investicija į šį projektą vertinga tuo, kad bus apmokyti sveikatos specialistai, dirbantys priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) medikai, dirbantys Vilniaus, Utenos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse esančiose sveikatos priežiūros įstaigose bei sveikatos specialistai teikiantys bendruomenines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Mokėjimas tinkamai nuo pat pradžių užmegzti kontaką su sergančiaisiais, labai svarbus ir tolesnei gydymo eigai. Mokymų vykdymas ir išduoti dokumentai atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nuostatas. Sveikatos specialistas galės dalyvauti keliuose skirtinguose mokymuose.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-10-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-10-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą