Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-22
Prašoma lėšų suma:
787 184,89 €
Skirtas finansavimas
767 333,47 €
Iš jo ES dalis:
767 333,47 €

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų,traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių mažinimo, suteikianti naujų žinių,reikalingų jų profesinėje veikloje,atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.Projektu bus siekiama didinti specialistų kompetenciją,gebėjimus, motyvaciją.Projekto veiklos bus skirtos augimo,našumo ir užimtumo didinimui,ES Bendrijos darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimui.Šiuo projektu bus siekiama,kad 408 darbuotojai sėkmingai baigtų mokymus,padidėtų darbuotojų darbo našumas ir įstaigos konkurencingumas. Projekte dalyvausiančios įstaigos darbuotojai buvo apklausti,kokiose srityse norėtų savo žinias pagilinti. Nustatyta,kad darbuotojai negali tinkamai vykdyti tam tikrų veiklų,jų kvalifikacija neatitinka rinkos poreikių ir kad jiems labiausiai reikalinga įgūdžių specializuotų profesinių žinių tobulinimas,kvalifikacijos kėlimas. Tikimasi,kad po projekto jo dalyviai dirbs našiau,efektyviau,jų kvalifikacija ir įgūdžiai atitiks rinkos poreikius,įstaiga galės efektyviau vykdyti savo veiklas.Šio projekto numatytoms veikloms įgyvendinti yra būtinas ES fondų finansavimas,nes projekte dalyvaujanti įstaiga yra finansuojama iš LRV biudžeto,tad jiems nepakanka lėšų darbuotojų mokymams atlikti.Projekto metu bus atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir regioninius ypatumus,turinčius įtakos darbuotojų kompetencijos lygiui. Ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai skirtumai išsiplėtusioje Europos Sąjungoje išaugo tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu, todėl projekto rezultatas bus konvergencijos, konkurencingumo ir užimtumo padidinimas tarp panašias veiklas vykdančių įstaigų. Projektas prisidės prie jau nustatytų valstybės socialinės ekonominės plėtros uždavinių įgyvendinimo, kadangi veiksmų programos bus rengiamos remiantis nacionalinių strategijų ir programų tikslais.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-10-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-10-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą