Sveikatos specialistų, prisidedančių prie mirtingumo dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-22
Prašoma lėšų suma:
5 010 223,59 €
Skirtas finansavimas
5 010 223,59 €
Iš jo ES dalis:
5 010 223,59 €

Projekto tikslas - stiprinti ir optimizuoti kompleksinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo traumų sistemą taip, kad nukentėjusysis per „auksinę valandą“, priklausomai nuo traumos sunkumo, iš įvykio vietos patektų į tokią artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą, kur jam būtų suteikta adekvati pagalba. Pagalbos traumos atveju teikimo efektyvumą užtikrina ne tik gydytojai ortopedai traumatologai, bet darniai kartu dirbančios visos šią pagalbą teikiančios grandys: greitoji medicinos pagalba (dispečeriai, GMP brigadų darbuotojai, numatomų pirmo, antro ir trečio lygio traumos centrų (pagal 2007 m. spalio 9 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-799 patvirtiną Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programą) specialistai, kurie teikia pagalbą traumos atvejais (gydytojai ortopedai traumatologai, gydytojai chirurgai, gydytojai anesteziologai reanimatologai, slaugytojai), priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių sveikatos specialistai. Didesnė dalis šių specialistų neturi specifinės kvalifikacijos kėlimo sistemos,jų žinios yra nevienodos,gaunamos iš įvairių specialybių,kurios tik iš dalies susijusios su traumos sistema.Darnus pagalbos traumos atvejais teikimas priklauso nuo komandinio šių specialistų darbo,pagrįsto standartizuotomis žiniomis bei įgūdžiais.ES ir kitų užsienio šalių patirtis rodo,kad viena iš būtinų prielaidų sėkmingam traumos sistemos funkcionavimui yra reikiamos personalo kvalifikacijos suteikimas per standartizuotus,atitinkančius tarptautinius reikalavimus ir gerą medicinos praktiką mokymo kursus,žinomus ir Lietuvoje(ATLS, ACLS, PHTLS, PALS ir kt.).Iki šiol tik apie 10 proc.sveikatos specialistų,teikiančių pagalbą traumos atveju,yra baigę nors vienus iš minėtų kursų.Numatoma traumų bei kitų išorinių priežasčių sąlygotų būklių srities žinių ir praktinių įgūdžių suteikti ne mažiau kaip 8394 dirbančių sveikatos specialistų.Projekto tikslinė grupė pagal profesinės kvalifikacijos rūšis(2priedas).

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-10-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-10-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą