Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-22
Prašoma lėšų suma:
859 221,5 €
Skirtas finansavimas
859 221,5 €
Iš jo ES dalis:
859 221,5 €

Lietuvos sveikatos statistikos duomenimis mirčių priežaščių sąraše ,,pirmauja" širdies-kraujagyslių, onkologiniai susirgimai, traumos ir kitos išorinės priežastys, vadinamos ,,civilizacijos ligomis". Paskutinių dešimtmečių sergamumo ir mirtingumo rodikliai nerodo šių susirgimų mažėjimo tendencijų, o sąrašą papildo kitos lėtinės patologijos, viena iš jų yra psichikos sveikatos sutrikimai. Pastangos gerinti lėtinių susirgimų diagnostiką ir gydymą prisideda prie mirtingumo mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo, tačiau nepanaikina šių susirgimų priežasčių, todėl negalima tikėtis esminio pokyčio jų valdyme. Lėtines ligas sąlygoja daug veiksnių, veikiančių buityje, gamyboje ir viešose vietose, jie susiję su mitybos ir elgesio ypatumais. Tik suprantant lėtinių susirgimų priežastis, nustačius veiksnius, žinant, ką reikia daryti ir ko ne, norint neutralizuoti ar bent sumažinti žalingų veiksnių poveikį, galima tikėtis esminio pokyčio mažinant lėtinių susirgimų skaičių bei mirtingumą. Mobilizuoti ir organizuoti sveikatos išsaugojimo, jos stiprinimo darbus, įvertinant žalingus veiksnius, jų veikimo sąlygas ir aplinkybes bei prevencijos galimybes yra VSPS misija. Šiuo projektu siekiama, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą, suteikti VSPS ir slaugos specialistams naujų profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviai pagrindinių neinfekcinių ligų, įskaitant širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų, o taip pat traumų ir psichikos sveikatos sutrikimų prevencijai. Pasinaudojant projekto teikiamomis galimybėmis, pirmiausiai būtų sudarytos sąlygos ir galimybės parengti “mokytojus”, kurie vėliau apmokytų kitus VSPS išnaudojant pareiškėjui ir partneriams SAM suteiktas šios veiklos mandato galimybes. Kai kuriais atvejais skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus bus kviečiami universitetų dėstytojai, kitų specializuotų visuomenės sveikatos centrų specialistai, bus perkamos mokymo paslaugos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-10-V-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-10-V-01-007
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-21
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-21
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą