Šilumos tiekimo tinklo modernizavimas Kauno mieste, didinant šilumos perdavimo efektyvumą

Paramos priemonė
VP2-4.2-ŪM-02-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
1 655 778,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB „Kauno termofikacijos elektrinė” valdyba 2008 metais atsižvelgdama į nuolat augančią gamtinių dujų kainą, brangstančius kitus energetinius resursus, didelius šilumos energijos perdavimo nuostolius nuo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė” valdomo centralizuoto garo tiekimo tinklo ir siekiant efektyviai bei patikimai tiekti garą jo vartotojams, nusprendė iniciuoti UAB „Kauno termofikacijos elektrinė” valdomos garo tiekimo sistemos dalies renovacijos projektą. Projekto metu numatoma renovuoti apie 4038 m esamų, fiziškai ir morališkai susidėvėjusių garo tiekimo trasų, vietoj jų paklojant naujus mažesnio skersmens ir žymiai geresnių izoliacinių savybių vamzdžius. Projekto pagrindinis tikslas yra sumažinti šilumos energijos perdavimo nuostolius, padidinti centralizuotos garo tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą Kauno mieste, užtikrinti galimai mažiausias šilumos energijos kainas Kauno miesto pramonės vartotojams. Garotiekio modernizavimas bus vykdomas keičiant senus vamzdynus į naujus nekanalinius, izoliuotus pramoniniu būdu vamzdynus.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Esminė ekonominė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP2-4.2-ŪM-02-K-01
Paraiškos kodasVP2-4.2-ŪM-02-K-01-037
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-05-31
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-06-03
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą