Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-07-30
Prašoma lėšų suma:
1 536 070,44 €
Skirtas finansavimas
1 806 570,34 €
Iš jo ES dalis:
1 535 584,79 €

Projekto tikslas - didinti valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą. Projekto aktualumą ir būtinumą atspindi problemos: trūksta atrankos instrumentų, kurie padėtų įvertinti pretendento atitikimą keliamiems specialiems reikalavimams; konkursų komisijų nariai dažniausiai neturi personalo atrankos specialistui būtinų įgūdžių; naudojamos vienodos atrankos procedūros tiek specialisto, tiek vadovaujančiai pozicijai užimti ir kt. Šiuo projektu būtina išspręsti problemas valstybės tarnautojų atrankoje, kadangi konkurso būdu atrenkama didžioji dalis valstybės tarnautojų, t.y. 2008 m. konkurso būdu buvo atrinkti 4079 asmenys, o kiekviename konkurse vidutiniškai dalyvavo 3 pretendentai. Įgyvendinus projektą, valstybės tarnautojų atranka bus profesionalesnė ir efektyvesnė, kadangi bus sukuti nauji valstybės tarnautojų atrankos instrumentai skirtingoms pozicijoms atrinkti; išleistas praktinis vadovas bei apmokyti konkursų komisijų nariai; sukurta informacinė sistema - atrankos modulis. Tikslinė grupė - valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (karjeros ir įstaigų vadovai) bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Išanalizavus užsienio šalių praktiką, projekto metu sukurtas ir įdiegtas kompleksiškas atrankos instrumentų paketas bei pravesti mokymai padidins konkursų komisijos narių kvalifikaciją, kas užtikrins galimybę konkursų komisijoms atrinkti kvalifikuočiausią ir tinkamiausią personalą į valstybės tarnybą, o įdiegta informacinės sistemos atrankos modulis supaprastins registravimąsi į konkursą bei užtikrins testavimo "online" būdu galimybę. Be to, laukiama, kad atrankos sistemos pakeitimai sumažins valstybės tarnautojų kaitą, padidins valstybės tarnybos patrauklumą bei valstybės tarnautojų darbo kokybę. ES parama sudarys sąlygas kompleksiškai spręsti valstybės tarnautojų atrankos sistemos problemas būtina apimtimi ir kokybės požiūriu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-05-27
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-05-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą