Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-09-04
Prašoma lėšų suma:
2 215 023,75 €
Skirtas finansavimas
3 042 729,48 €
Iš jo ES dalis:
2 586 320,05 €

Valstybės tarnybos departamentas tvarko Valstybės tarnautojų registrą (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS). Nuolat didėja VATARAS ir VATIS naudotojų skaičius, o esamos VATARAS ir VATIS galimybės neleidžia efektyviai vykdyti žmogiškųjų išteklių valstybės tarnyboje valdymo veiklos. VATARAS ir VATIS nėra patogūs naudotojui: generuojamos ataskaitos neatitinka keliamų reikalavimų; neefektyvūs informacijos sisteminimas ir paieška; nėra statistinės informacijos išrinkimo įrankio, leidžiančio pateikti ataskaitas, atspindinčias keliamus reikalavimus turiniui. Daugėja institucijų ir įstaigų, naudojančių atvirojo kodo programinę įrangą, o naudotojai neturi galimybių jungtis ir naudotis VATARAS ir VATIS, jei nesinaudoja Microsoft programine įranga. Projekto tikslas – gerinti kokybišką valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aprūpinimą informacija, reikalinga žmogiškųjų išteklių valdymui valstybės tarnyboje. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie naudoja VATARAS ir VATIS ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis šiose sistemose. Įgyvendinus projektą ir modernizavus VATARAS ir VATIS, bus sukurta palanki informacinė aplinka žmogiškųjų išteklių valdymui, pagerės valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasikeitimas informacija su valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančia įstaiga, bus efektyviau ir saugiau teikiamos viešojo administravimo viešosios elektroninės paslaugos. Modernizuotos sistemos padidins žmogiškųjų išteklių valdymo, duomenų perdavimo, ataskaitų rengimo procesus, sumažins galimų klaidų tikimybę ir užtikrins, kad sistemose bus aktualūs ir pilni duomenys, didės viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-01-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-06-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą