Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su VšĮ Centro poliklinika informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
867 649,44 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

NDNT šiuo metu negali planuoti savo veiklos, nes klientų srautai registratūrose labai svyruoja, susidaro nemažos eilės, žmonės yra priversti laukti, gaišti savo laiką. Tik įdiegus išankstinę registraciją, galima būtų racionaliau vykdyti klientų registraciją, paskirstant jų srautus bei iš anksto paskiriant atvykimo terminus bei efektyviau planuoti NDNT darbuotojų veiklą. Įstaigoje atskiros IS funkcijos vis dar realizuojamos popierinės technologijos pagrindu. Įvairios dokumentacijos pildymas, užklausimų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl reikalingų duomenų apie klientą formavimas užima nemažai laiko, o tai mažina veiklos efektyvumą, didėja biurokratizmas, neužtikrinamas „vieno langelio“ principas, neracionaliai naudojami darbo bei finansiniai įstaigos ištekliai. Tai taip pat užkraunama papildoma našta NDNT klientams, kurie yra priversti rinkti reikiamą medicininę dokumentaciją, rūpintis jų pateikimu. Šios problemos skatina įstaigą ieškoti efektyvių, IT paremtų būdų joms spręsti. Pagrindinis projekto tikslas – kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinant, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti. Projekto įgyvendinimo metu sukurta išankstinės registracijos sistema leis asmenims registruotis vienu populiariausiu ir visuotinai naudojamu informacijos sklaidos būdu – internetu. Taip pat bus sukurta NDNT ir VšĮ Centro poliklinikos tarpinstitucinio abipusio e. bendravimo informacinė sistema, leisianti duomenis (dokumentus) pateikti NDNT e. formatu – klientams nereikės rūpintis dėl savo medicininių dokumentų, trūkstamų tyrimų, nes juos poliklinikos darbuotojai persiųs NDNT automatizuotai. Ateityje ši informacinė sistema bus diegiame ir kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Projekto tikslinės grupės: NDNT bei projekto atveju – VšĮ Centro poliklinikos darbuotojai, neįgalieji, jų šeimos nariai ir kiti asmenys, besikreipiantys į NDNT.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numerisVP2-3.1-IVPK-01-V-01
Paraiškos kodasVP2-3.1-IVPK-01-V-01-012
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą