UAB "Fima"darbuotojų profesiniai mokymai

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
199 519,46 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB “Fima” orientuojasi į aukščiausių technologijų vystymą ir siūlo rinkai pačias pažangiausias ir moderniausias idėjas. Įmonė sparčiai plečia veiklą, steigia naujus padalinius, kuria naujus produktus. Įmonės plėtra sąlygoja tam tikras problemas. Visų pirma, pastebimas technologinių kvalifikacijų, reikalingų inovacijų diegimui ir valdymui, gamybos koordinavimui, technologinių procesų valdymui, trūkumas. Antra, vykstant plėtrai ypač išryškėja vadovaujančio personalo kompetencijų trūkumas, kadangi procesai, kuriuos jiems reikia suvaldyti tampa sudėtingesni, reikalingas kitoks darbo organizavimas ir paskirstymas tarp padalinių. Didėjantys reikalavimai įmonės paslaugų kokybei taip pat įtakoja papildomų mokymų poreikį. Projekto metu rengiami mokymai suteiktų galimybę darbuotojams pagilinti savo profesines žinias, kurias galėtų sėkmingai pritaikyti atlikdami savo tiesiogines pareigas, taip užtikrindami tiek sėkmingesnę įmonės veiklą, tiek savo konkurencingumą darbo rinkoje bei socialinį stabilumą. ES parama pasirinkta kaip vienintelė alternatyva aukščiau paminėtoms problemoms išspręsti, kadangi savo lėšomis įmonė negalėtų surengti tokio lygio darbuotojų mokymų – būtų apmokyta arba mažesnė dalis darbuotojų, arba surengta mažiau mokymų, o nei viena iš šių alternatyvų nebūtų efektyvi ir iš esmės neišspręstų paminėtų problemų. Projekto tikslinę grupę sudaro 124 įmonės darbuotojai, grupė suskirstyta į keturias atskiras grupes – vadovus, vadybininkus, darbų vadovus ir inžinierius. Nustačius kiekvienos grupės poreikius, joms planuojama suteikti atitinkamus mokymus. Projekto metu sukuriama pridėtinė vertė – padidėjęs įmonės konkurencingumas, aukštųjų technologijų vystymas ir naujų produktų bei paslaugų kūrimas, aukštesnės kokybės produktų ir paslaugų siūlymas Lietuvos rinkai, didėjantis eksportas, didesnis kompetentingų darbuotojų skaičius elektros įrengimų pramonės šakoje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-069
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2009-02-19
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą