Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-07-23
Prašoma lėšų suma:
847 977,29 €
Skirtas finansavimas
818 031,95 €
Iš jo ES dalis:
695 327,16 €

Projekto tikslas - sukurti teisinę bazę ir sustiprinti institucinius pajėgumus diegiant nuotekų ekotoksiškumo kontrolės sistemą Lietuvoje. Projektas apims šias veiklas: 1. naujų teisės aktų parengimą arba esamų pakeitimų projektus; 2. ekotoksiškumo kontrolei reikalingos įrangos įsigijimą. Ekotoksiškumo tyrimų schemos ir gautų rezultatų vertinimo metodo sukūrimas bei ekotoksiškumo normavimo kriterijų ir jų taikymo, atsižvelgiant į dabartinį teršalų normavimą, sistemos sukūrimas leis daug anksčiau imtis prevencinių priemonių vandens ir dirvožemio taršai mažinti ir ekotoksiškumo tyrimų panaudojimą aplinkos kokybės valdymui. Įsigijus įrangą ekotoksiškumo tyrimams atlikti bus užtikrintas gaunamų rezultatų patikimumas. Įgyvendintos veiklos leis atlikti upių baseinų vandens būklės kontrolę ir vertinimą, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB ir 2006/121/EB bei Reglamento 1907/2006 ir Komisijos Reglamento Nr. 440/2008 keliamus reikalavimus.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą