Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-07-03
Prašoma lėšų suma:
6 499 073,22 €
Skirtas finansavimas
6 499 073,22 €
Iš jo ES dalis:
5 524 212,23 €

Mokyklų bibliotekoms tenka labai svarbus vaidmuo ugdymo procese. Siekiant gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas bibliotekas stengiamasi aprūpinti kompiuterine technika, sukurti patrauklią aplinką. Tačiau tam mokyklos turi labai ribotas galimybes, nes jų steigėjai ir pačios mokyklos neturi pakankamai lėšų. Pagrindinė šalies mokyklų bibliotekų problema: ribota ir moraliai pasenusi kompiuterinė bei organizacinė technika, trūksta baldų, nepakankamas kompiuterizuotų bibliotekininkų ir skaitytojų darbo vietų skaičius, bibliotekų darbuotojai neturi sąlygų teikti visapusišką pagalbą mokiniui ir mokytojui šiuolaikiškais būdais ruoštis pamokoms, sunku greitai rasti reikiamą informaciją. Neįvykdžius projekto nebus sukurtos palankesnės sąlygos mokiniams ir mokytojams naudotis informacijos šaltiniais, išliks esama bibliotekų darbuotojų darbo aplinka, nebus kompiuterizuotos pagrindinės bibliotekų veiklos funkcijos, kas neigiamai įtakos ugdymo kokybę, siekiant švietimo tikslų įgyvendinimo. Projekto tikslinės grupės: bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų darbuotojai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai ir mokiniai. Projekte dalyvaujančioms 240 mokyklų bibliotekoms bus nupirkta bazinė įranga ir baldai bei papildoma įranga ir baldai, atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos bibliotekos būtinus poreikius, kurie identifikuoti naudojant virtualią užsakomų prekių sistemą. Tokiu būdu ženkliai pagerės bibliotekų techninis aprūpinimas, aplinka, mokiniai ir mokytojai turės geresnes sąlygas prieiti prie informacijos šaltinių, komunikuoti, bus įrengtos kompiuterizuotos skaitytojų vietos su internetiniu ryšiu, bibliotekininkai aptarnaus savo lankytojus šiuolaikiškais būdais, vykdys spartesnę knygų ir lankytojų apskaitą bei bibliotekos administravimą. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir atnaujinta mokyklų bibliotekų struktūra, pagerinta mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybė bei užtikrintos geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-08-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-08-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-05-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą