Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-12-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-30
Prašoma lėšų suma:
9 905 004,63 €
Skirtas finansavimas
9 905 004,63 €
Iš jo ES dalis:
8 419 253,94 €

Dabartinė šalies mokyklų materialinė bazė yra pasenusi. Mokytojų darbo sąlygos yra nepakankamai modernizuotos, jų įrengimas neatitinka ugdymo procesui keliamų reikalavimų, trūksta kompiuterių, interaktyvių lentų, todėl mokytojai ugdymo procese retai gali naudotis virtualiais informacijos šaltiniais, moderniomis technologijomis, taikyti šiuolaikinius ugdymo metodus. Mokytojų darbo vietos neaprūpintos patogiais baldais, o tai neskatina mokytojų bendradarbiauti, aptarti problemas su mokinių tėvais. Viduriniosios grandies vadovai turi ribotas galimybes veiksmingai organizuoti mokyklos veiklą. Siekiant išspręsti šias problemas buvo atrinktos 454 šalies bendrojo lavinimo mokyklos. Įgyvendinus projektą, šiose mokyklose, atsižvelgiant į kiekvienos iš jų preikius, kurie identifikuoti naudojant virtualią užsakomų prekių sistemą, bus nupirkta įranga ir baldai. Taip bus sudarytos palankesnės sąlygos mokytojams ir viduriniosios grandies vadovams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis, naujausiais informacijos šaltiniais, ugdymo procesą organizuoti panaudojant modernias mokymo priemones. Atsiras galimybės mokytojų darbo patalpas aprūpinti šiuolaikiškomis priemonėmis, mokytojams suteikiama galimybė dalintis patirtimi ir idėjomis, individualiai konsultuotis. Tokiu būdu mokytojai ruošis pamokoms naudodami modernias technologijas, pamokos taps įdomesnės, padidės mokinių motyvacija, išaugs ugdymo proceso kokybė.Taip projektas prisidės prie šalies mokyklų valdymo ir informavimo sistemos pokyčių.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-12-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-12-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-05-19
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą