Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Studijų kokybės vertinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-09-22
Prašoma lėšų suma:
362 157,96 €
Skirtas finansavimas
359 226,14 €
Iš jo ES dalis:
305 342,22 €

Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomos studijų programos dažnai yra vykdomos pagal individualų jų įgyvendintojų supratimą. Pastebima, kad tos pačios krypties ir pakopos studijų programos, vykdomos skirtingose AM, esmingai skiriasi, jos sudaromos atsižvelgiant į turimų dėstytojų kvalifikaciją, o ne į atitinkamos studijų krypties ir pakopos absolventams būtinas suteikti kompetencijas. Tai sąlygoja reikalavimų, kurie būtų taikomi konkrečios krypties ir pakopos studijų programoms, nebuvimas. Be to, esami reglamentai nėra orientuoti į studijų rezultatus, kas neatitinka dabartinių Europos aukštojo mokslo erdvės tendencijų ir yra skirti tik pirmosios pakopos studijų programoms. Projekto tikslas – sukurti nacionalinę studijas reglamentuojančių aprašų rengimo sistemą, sudarysiančią sąlygas aukštojo mokslo paslaugų kokybei gerinti, užtikrinant studentų, darbo rinkos ir visuomenės lūkesčių patenkinimą. Projekto tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų dėstytojai ir ekspertai, vykdantys ir vertinantys studijų programas. Projektu bus siekiama sukurti studijų pakopų aprašus, kuriais bus nustatyta, ką turi žinoti ir gebėti atitinkamos pakopos studijas baigęs asmuo. Taip pat bus rengiami studijų krypčių aprašai, grįsti studijų rezultatais, nustatantys konkrečius reikalavimus atitinkamos krypties, rūšies ir pakopos studijų programoms. Kad būtų užtikrintas visų studijų krypčių aprašų rengimas vienodais principais projekto metu numatoma sukurti studijų krypčių aprašų sandarą, nustatančią studijų krypties aprašo struktūrą ir reikalavimus. Kadangi daugumą studijų krypčių aprašų rengėjų sudarys aukštųjų mokyklų dėstytojai, ekspertai, kurie neturi tokių aprašų rengimo patirties, bus sukurta mokymo programa ir vykdomi mokymai. Taip bus pagerinta studijų kokybė orientuojantis į profesinei ir visuomeninei veiklai būtinas kompetancijas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-06-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-12
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą