INVEGOS fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-01-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-04-07
Prašoma lėšų suma:
28 962 001,85 €
Skirtas finansavimas
186 503 243,74 €
Iš jo ES dalis:
186 503 243,74 €

INVEGOS fondas yra įsteigtas įgyvendinti JEREMIE iniciatyvą, kurios tikslas – padidinti finansavimo prieinamumą MVĮ kuriant ir valdant tinkamiausias finansų inžinerijos priemones. Esminis INVEGOS fondo koncepcijos elementas – aiškūs tikslai, kuriuos galima apibendrinti taip: • kuo geresnis skirtų lėšų įsisavinimas; • kuo palankesnės kreditavimo sąlygos MVĮ, įskaitant veiksmų programos tikslų įvykdymą; • programos išlaidų efektyvumas (atsižvelgiant į nustatytus apribojimus). Pradiniame etape bus įgyvendinama mažų paskolų (iki 350 tūkst. Lt) MVĮ finansų inžinerijos priemonė. Priemonė bus įgyvendinama per 4-5 komercinių bankų valdomus paskolų „fondus“ ir sukurs paskolų MVĮ pasiūlą, kas darys teigiamą poveikį rinkai, teiks investicinę grąžą INVEGOS fondui bei prisidės prie bendrų rezultatų pasiekimo (Veiksmų programos nustatytų rodiklių įgyvendinimo).

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kontroliuojantieji fondai
Kvietimo numerisVP2-2.3-ŪM-01-K-02
Paraiškos kodasVP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-04-07
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-07
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2009-04-07
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą