UAB FLEXPRO darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų tobulinimas prisitaikant prie pokyčių įmonėje ir rinkoje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB "FLEXPRO"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
199 523 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Keičiantis vidaus ir tarptautinei padėčiai, vykstant technologijos pažangai, gamybos sektoriui keliami vis didesni reikalavimai. Šie pokyčiai lemia vis didesnę konkurenciją, kurią turi atlaikyti Lietuvos reklamos gamybos įmonės, tampančios vis efektyvesnės, daugiau inovacinės bei konkurencingesnės. Siekiant, kad reklamos gamybos sektorius veiksmingai tenkintų Lietuvos ūkio ir gyventojų poreikius, teiktų tarptautiniu mastu konkurencingus reklamos produktus ir paslaugas, būtina kelti reklamos gamybos įmonių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti darbuotojų specifinius gebėjimus bei sukurti personalo valdymo sistemą, kuri padėtų sumažinti darbuotojų kaitą įmonėje. Inicijuojamo projekto įgyvendinimą lėmė šios priežastys: - įmonėje vis didėja darbuotojų skaičius (lyginant 2007 m. su 2006 m. darbuotojų skaičius išaugo 15 proc.). Norint išlaikyti efektyvų visos įmonės ir jos padalinių darbą, būtina vadovams taikyti modernius ir įmonės darbuotojams adaptuotus vadovavimo, valdymo ir veiklos organizavimo metodus; - įmonėje vis didėja darbuotojų kaita (lyginant 2007 m. su 2006 m. darbuotjų kaita padidėjo 25 proc.); - atliktas darbuotojų mokymo tyrimas parodė, kad darbuotojai pasirengę ir puikiai vertina nuolatinį ir planinį kvalifikacijos kėlimą. Pagrindinė sritis, kuri nuolat reikalauja naujovių - procesų valdymas. Sėkmingas įmonės procesų valdymas yra pagrindinė sąlyga įmonės veiklos efektyvumo didinimui. Projekto pridėtinė vertė - mokymai: organizuojami atsižvelgiant į darbuotojų individualius mokymosi poreikius bei jų atliekamas tiesiogines funkcijas; bus naudojami inovatyvūs mokymo metodai: teoriniai mokymai derinami su praktiniais mokymais darbo vietoje, kas leis dalyviams maksimaliai koncentruotis į teikiamą informaciją. Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad dėl padidėjusios darbuotojų kvalifikacijos didės įmonių darbuotojų pasitenkinimas darbu, atliekamo darbo kokybė ir įmonės veiklos efektyvumas, sumažės darbuotojų kaita.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-078
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą