Personalo valdymo sistemos UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" kūrimas ir diegimas web aplinkoje, siejamas su darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimu

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: UAB Grožio terapijos ir chirurgijos klinika
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
131 085,21 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" savo veiklą tęsianti nuo 1993 metų šiuo metu turi 4 teritorinius padalinius, esančius Vilniuje (3) bei Druskininkuose (1).GROTER veiklos koncepcija orientuota į klientus,vertinančius kokybę, efektyvumą ir įvairovę. Projekto esmė - sukurti Personalo valdymo sistemą (PVS), susidedančią iš 3 dalių:Personalo apskaitos sitemos (PAS), Tabelių ir darbo grafikų apskaitos sistemos(TGAS) ir Darbo laiko valdymo sistemos(DLVS),PVS įdiegti GROTER į web aplinką bei apmokyti personalo specialistus bei įmonės darbuotojus naudotis sistema,taip tobulinant personalo specialistų profesinę kvalifikaciją bei keliant kitų monės darbuotojų kompiuterinį raštingumo lygį ir taip didinant darbuotojų gebėjimą pristaikyti prie įmonės reikmių bei darbo rinkos poreikių. Problema-šiuolaikinėje itin konkurencingoje ir sparčiai naujas technologijas diegiančioje darbo rinkoje tampa vis sudėtingiau išlaikyti esamas pozicijas ir jas plėsti.Viena iš svarbių ir sudėtinių visos įmonės strateginio valdymo dalių yra sėkmingas ir efektyvus personalo valdymas tiek žvelgiant iš įmonės vadovų pozicijos, tiek iš darbuotojų, kurių indėlis į įmonės sėkmę yra itin svarbus ir svarus,o taip pat personalo specialistų ugdymas,jų kvailifikacijos kėlimas,naudojant šiuolaikines technologijas. Sprendžiant aprašytą problemą, projekto įgyvendinimo metu numatyta sukurti PVS,ją įdiegti į web aplinką bei išmokyti personalo specialistus ir kitus įmonės darbuotojus ja naudotis. Šios problemos sprendimas,t.y. veiklos "Šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse,kuris siejamas su atitinkamų specialistų ir darbuotojų mokymu"įgyvendinimas prisidės prie 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos nuostatų bei priemonės tikslo įgyvendinimo. Pridėtinė vertė:rezultatai turės teigiamos įtakos darbuotojų rezultatyvumo ir efektyvumo didinimui, sudarys prielaidas didęti vidinei motyvacijai ir lojalumui,įmonė taps konkurencinga šalies rinkoje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-084
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą