Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-09-30
Prašoma lėšų suma:
1 460 849,17 €
Skirtas finansavimas
1 379 220,92 €
Iš jo ES dalis:
1 172 337,78 €

Projektas rengiamas remiantis profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 m. strategija bei siekiant priartinti profesinės reabilitacijos paslaugas arčiau neįgaliųjų gyvenamosios vietos ir padidinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą. Šiuo metu Panevėžio apskrityje profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems nėra teikiamos. Kadangi neįgaliųjų, kurių didžiąją dalį sudaro darbingo amžiaus asmenys, skaičius yra didelis ir augantis, o dirbančių yra tik apie 10 %, profesinės reabilitacijos paslaugos yra aktualios ir reikalingos. Panevėžio apskrityje 2008 m. gyveno 23 018 darbingo amžiaus neįgaliųjų. 2008 m. profesinės reabilitacijos paslaugos buvo suteiktos 10 darbingo amžiaus Panevėžio apskrities neįgaliųjų. Projekto įgyvendinimas šią problemą spręstų iš esmės, nes būtų sukurta neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo infrastruktūra: pastatytas ir įrengtas pastatas, įrengta mokomoji bazė bei gyvenamosios patalpos. Projekto tikslinės grupės – fizinę, proto bei psichinę negalią turintys asmenys Panevėžio apskrityje, kuriems reikalingos profesinės reabilitacijos paslaugos. Projekto įgyvendinimas padės mažinti Panevėžio apskrities suaugusių neįgaliųjų socialinę atskirtį, atkuriant ar didinant jų profesinę kompetenciją bei įgalinant dalyvauti darbo rinkoje. Sukurta profesinės reabilitacijos infrastruktūra funkcionuos kaip profesinės reabilitacijos paslaugų priartinimas prie neįgaliųjų gyvenamosios vietos. Tai sąlygos padidėjusį/išaugusį neįgaliųjų suinteresuotumą profesinės reabilitacijos paslaugomis. Kadangi pareiškėjas neturi finansinių galimybių savarankiškai įgyvendinti projekto, prašoma ES paramos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-02-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-07-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-08-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto

<< Grįžti į paieškos formą