Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtra Utenos regione „Eikime kartu“.

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Utenos darbo rinkos mokymo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-11-05
Prašoma lėšų suma:
1 748 241,59 €
Skirtas finansavimas
1 809 177,19 €
Iš jo ES dalis:
1 537 800,61 €

Utenos apskrityje nėra nei vienos profesines reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos. Pagal Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007 - 2012 metų strategiją iki 2012 metų kiekvienoje apskrityje turi būti įsteigta bent viena įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas. Lietuvos Statistikos departamento 2007 m. duomenimis, Utenos apskrityje buvo 13 823 neįgalieji asmenys, vyresni kaip 18 metų (iš jų 87 % neįgaliųjų buvo darbingo amžiaus). Projektą įgyvendins VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centras. Projekto įgyvendinimui pasirinkta 2 alternatyva - Profesinės reabilitacijos centrą statyti ir įrengti laisvame žemės sklype Vaižganto g. 15, Utenoje (alternatyvus sklypas pagal 3 alternatyvą - Aukštaičių g. 5, Utenoje). Šiai projekto įgyvendinimo alternatyvai pareiškėjas yra visapusiškai pasiruošęs: parengtas detalusis planas, investicinis projektas ir kita dokumentacija (trūksta tik žemės sklypo panaudos sutarties su Utenos apskrities viršininko admnistracija). Projekto esmė - užtikrinti Utenos apskrities neįgaliųjų asmenų darbingumo atkūrimą, profesinių kompetencijų įgijimą ir visavertį integravimąsi į visuomenę, pastatant ir įrengiant modernų, jų poreikius atitinkantį, mokymo centrą su visa būtiniausia įranga veiklai vykdyti. Projekto tikslinės grupės – fizinę, proto bei psichinę negalią turintys asmenys Utenos apskrityje. Projektu siekiama užtikrinti lygias galimybes neįgaliesiems, kad jie galėtų konkuruoti darbo rinkoje. Projekto metu bus pastatytas naujas pastatas, nupirkta neįgaliųjų mokymams skirta įranga ir baldai, įdiegtos naujos mokymo programos, sukurtos 6 naujos darbo vietos. Vienu metu Centre mokytis galės 20 neįgaliųjų. Planuojama, kad per metus profesinės reabilitacijos paslaugos bus suteiktos 50 -70 neįgaliųjų. Tikimasi, kad 30 - 40 proc. profesinės reabilitacijos paslaugas gavusių neįgaliųjų, įsidarbins.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.4-SADM-02-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.4-SADM-02-V-02-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-08-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-09-24
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.

<< Grįžti į paieškos formą