"Aktyvaus poilsio viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Ignalinoje, įrengiant ledo areną", santrumpa - (toliau - Ledo arenos įrengimas Ignalinoje)

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
781 974,05 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Viena Nacionalinėje turizmo plėtros 2007-2013 metų programoje išskiriamų turizmo problemų – maža aktyvaus poilsio paslaugų turistams pasiūla, ribojanti poilsio įvairovę, skatinanti sezoniškumą. Problema ypač aktuali periferinėms šalies teritorijoms. Ignalina – didelio potencialo aktyvaus turizmo centras, bet turizmo infrastruktūra joje nepakankama, trūksta turistams patrauklių rekreacinių paslaugų. Didele dalimi tai lėmė, kad nuo 2006 m. iki 2008 m. turistų skaičius Ignalinos rajone sumažėjo nuo 607809 iki 103093 (Ignalinos TIC duomenimis). Projekto tikslas – įrengti ledo areną Ignalinos mieste - aktyvaus sportinio turizmo objektą, siekiant plėtoti žiemos sportą, taip pat užtikrinant kokybiškų ir pramogų plėtrą. Įgyvendinus projektą bus išplėtota turizmo infrastruktūrą, sukurtas objektas, kuriame bus teikiamos naujos kokybiškos paslaugos. Taip bus pritraukiama daugiau lankytojų bei mažinamas sezoniškumas. Be ES fondų finansavimo tokia infrastruktūros plėtra Ignalinoje būtų neįmanoma. Tikslui pasiekti ketinama sutvarkyti žemės sklypą, rekonstruoti jame esantį pastatą, pastatyti jame ledo arenos priestatą, sutvarkyti sklypo inžinierinę infrastruktūrą bei įsigyti įrangą reikalingą objekto veiklai užtikrinti ir lankytojų aptarnavimui. Tiesioginę naudą iš projekto įgyvendinimo gaus turistai, kurių paklausa įvairioms turizmo paslaugoms bus geriau tenkinama, kadangi atsiras naujas aukštos kokybės turistines paslaugas teikiantis objektas. Taip pat naudą iš projekto gaus savivaldybė ir jos ūkis, nes didesni turistų srautai teigiamai veiks rajono ekonomiką dėka papildomų paslaugų (pvz. maitinimo) poreikio. Projekto pridėtinė vertė ir išskirtinumas pasireiškia dviem aspektais: įgyvendinus projektą bus teikiama regioniniu lygmeniu inovatyvi turistinė paslauga (Utenos apskrityje nėra ledo arenų ar ledo aikščių); antra, projektas sąlygos Ignalinos žiemos sporto paslaugų kompleksiškumą, kadangi šiai dienai rajone siūlomos tik su slidinėjimu susijusios paslaugos.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-1.3-ŪM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.3-ŪM-01-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-06
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-10-13
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.

<< Grįžti į paieškos formą