Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-02-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
4 778 600,56 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Nors valstybės tarnautojų (toliau VT) dalyvavimas ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengimas pirmininkauti ES 2013 metais bei darbinių ES kalbų mokėjimo stiprinimas yra įtraukti į 2007–2010 m. Valstybės tarnautojų mokymo strategijos, patvirtintos 2006 m. lapkričio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1163, prioritetines sritis, o valstybės tarnautojai, susiję su dalyvavimu minėtuose procesuose, išskirti kaip prioritetinė valstybės tarnautojų grupė, Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo bei įgyvendinimo 2007ir 2008 metais ataskaitų duomenimis 2008 m. perpus sumažėjo valstybės tarnautojų tobulinusių kvalifikaciją mokymuose, susijusiuose su ES reikalais: atstovavimu ir pirmininkavimu. VT administracinių gebėjimų stokos ir kompetencijos ugdymo problema gali būti sprendžiama organizuojant kryptingus mokymus, orientuotus į VT atstovavimo Lietuvos interesams ES keliamus reikalavimus. Projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ tikslas – patobulinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikaciją ir kompetenciją nuo asmens specializacijos nepriklausančiose srityse. Projekto metu planuojama sustiprinti 1390 asmenų nacionalinių interesų atstovavimo Europos Sąjungoje gebėjimus, organizuojant specialius mokymus bei stažuotes. Pagrindinės tikslinės grupės: 1. Aukšto valstybės tarnautojai ir politikai – TG1 (60 asmenų). 2. VT atstovaujantys Lietuvos interesams ES iš sostinės – TG2 (1200 asmenų). 3. VT atstovaujantys Lietuvos interesams ES iš Lietuvos nuolatinės atstovybės ES – TG.3 (130 asmenų iš kurių 90 asmenų diplomatinis personalas). Projekto metu taip pat planuojama specialiems mokymams pritaikyti viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ mokymo patalpas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-02-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-02-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-10-02
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą