JESSICA kontroliuojantysis fondas

Paramos priemonė
VP3-1.1-AM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Europos investicijų bankas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-11
Prašoma lėšų suma:
227 000 000 €
Skirtas finansavimas
227 000 000 €
Iš jo ES dalis:
137 677 828,72 €

JESSICA kontroliuojantysis fondas įsteigtas įgyvendinant JESSICA iniciatyvą, kurios tikslas – paremti investicijas į tvarią miestų plėtrą kaip integruotos regeneracijos komponentą naudojant finansų inžinerijos priemones. JESSICA kontroliuojančiojo fondo tikslai: - remti ES sanglaudos politikos įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo rėmuose; - remti daugiabučių namų Lietuvoje techninio atnaujinimo procesą, siekiant pagerintų energijso vartojimo efektyvumą juose; - sukurti finansinį ir organizacinį mechanizmą šiems tikslams pasiekti, kuris būtų tarus ir derintų įvairius viešus ir privačius lėšų šaltinius; - tenkinti Lietuvos Respublikos gyventojų poreikius sukuriant prieinamą finansinį produktą, kuriuo galėtų pasinaudoti didelis namų ūkių skaičius; - sukurti finansinį ir organizacinį mechanizmą, kuris taip pat galės būti naudojamas ateityje kitų miesto kūrimo tikslų įgyvendinimui; - naudotis EIB finansinėmis ir techninėmis ekspertinėmis žiniomis steigiant JESSICA kontroliuojantįjį fondą, kuris po kurio laiko bus perduotas AM ir FM parinktai institucijai. Šių tikslų bus siekiama teikiant finansavimą energijos vartojimo efektyvumo projektams remti per Lietuvos Respublikos bankų sektorių.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:JESSICA kontroliuojantysis fondas
Kvietimo numerisVP3-1.1-AM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.1-AM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-06-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-06-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą