Studijų sistemos efektyvumo didinimas optimizuojant institucijos valdymo sąrangą ir padalinius

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
131 748,29 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Europos Sąjungoje vykstantys procesai ir tarptautinių dokumentų nuostatos, taip pat Lietuvoje įgyvendinat aukštojo mokslo reforma bei priimtas Mokslo ir studijų įstatymas, aukštojo mokslo institucijas įpareigoja keisti požiūrį į aukštąjį mokslą ir formuoti kitokią mokymo sistemą. Projekto tikslas – taikant Europos Sąjungos valstybių patirtį įdiegti modernią institucijos valdymo sąrangą ir apjungti skirtingus institucijos padalinius optimizuojant jų veiklas ir funkcijas. Projekto metu numatomas įgyvendinti institucijos valdymo sąrangos pakeitimas ir skirtingų veiklos padalinių apjungimas tai – galimybė apjungti skirtingų padalinių funkcijas į vientisą sistemą, kuri įgalintų inovatyviais metodais organizuoti studijų procesus, sistemiškai vertinti asmens kompetencijas ir pasiekimus viso mokymo(si) proceso eigoje. Naujai įdiegta sistema leis užtikrinti studijų proceso kokybinę kontrolę. Naujais metodais rengiami specialistai bus konkurencingesni darbo rinkoje, didės jų sąveika su potencialiais darbdaviais studijų metu. Įdiegta sistema, orientuota į studento poreikius ir pasiekimus, jų kompetencijų pokyčio vertinimas ir tolygus karjeros planavimas didins studijų sistemos efektyvumą optimizuojant veiklos ir administracines sąnaudas. Projekto metu atliktas kokybinis tyrimas, parengtas valorizacijos planas galėtų būti pritaikomi ir nacionaliniu lygmeniu kuriant aukštojo mokslo institucijų valdymo sąrangos ir padalinių funkcionalumo vertinimo kriterijus ir sistemas. Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucija užtikrins tinklaveikos plėtrą ir leis įvertinti AVM kaip aukštojo mokslo institucijos valdymo patirtį tarptautiniu lygmeniu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-09-08
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-09-08
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą