Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Įgyvendinimas
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-09-28
Prašoma lėšų suma:
22 720 860,75 €
Skirtas finansavimas
22 720 860,75 €
Iš jo ES dalis:
19 312 731,64 €

Šalies mokyklose daugelio dalykų mokymui nepakanka modernių mokymo priemonių, kompiuterių, mokomųjų programų, nepatenkinama jų kokybė. Mokytojai dirba pasenusiais metodais, jie turi ribotas galimybes teorinus dalykus įtvirtinti per mokinių praktinę veiklą, dėl ko vangiai vyksta ir ugdymo turinio kaita. Technologinio ugdymo mokymo bazei atnaujinti neskiriamas reikiamas finansavimas, technologinis mokymas tampa teoriniu, praktinius gebėjimus turintys mokiniai sunkai adaptuojasi mokyklose, dauguma mokinių nenoriai renkasi mokymąsi profesinėse mokyklose. Mažėja ir gamtos mokslų patrauklumas, tam įtakos turi skurdi mokyklų materialinė bazė, menkos galimybės atlikti eksperimentus ir praktikos darbus, todėl ir gabūs mokiniai neturi palankų sąlygių plėtoti savo gebėjimus. Meninio ugdymo procese per mažai atsižvelgiama į jaunimo aktualius poreikius, mokiniams per mažai suteikiama galimybių savarankiškai bei kūrybingai reikštis meninėje veikloje. Siekiant išspręsti išvardintas problemas sukurtas šis projektas, kurį įgyvendinus 390 šalies mokyklų technologinio, meninio ir gamtos mokslų mokymo kabinetams bus nupirktos mokymo priemonės, kompiuteriai, intrumentai, staklės ir kt., kuriais ruošiantis pamokoms bei ugdymo procese naudosis projekto tikslinės grupės - bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Atnaujinus technologinio, meninio ir gamtos mokslų mokymo bazę padidės šių dalykų patrauklumas, ženkliai pagerės ugdymo kokybė, bus sukurtos prielaidos pasirinktą technologijų, gamtos mokslų ar meninio ugdymo programą nuosekliais tęsti profesinio mokymo ar aukštojoje mokykloje.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-01-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-08-24
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-09-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą