Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Lietuvos ekonominės plėtros agentūra"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-01-26
Prašoma lėšų suma:
810 936,05 €
Skirtas finansavimas
807 631,78 €
Iš jo ES dalis:
686 487,01 €

Įgyvendinant Paslaugų direktyvą bei Gaminių reglamentą Lietuvoje turi būti įsteigtas Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC), kuris užtikrintų institucijų administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pagrindinis projekto „Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“ tikslas – prisidėti prie geresnio reglamentavimo politikos įgyvendinimo, užtikrinant PGKC techninių ir teisinių prielaidų sukūrimą. Projektas prisidės prie administracinių procedūrų supaprastinamo, PGKC atliekant „vieno langelio“ funkcijas, užtikrinant, kad paslaugų teikėjai ir gavėjai lengvai gautų informaciją apie nacionalinius reikalavimus ir procedūras bei numatant galimybes atlikti procedūras nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis. Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos administracinių paslaugų teikimo fiziniams bei juridiniams asmenims procedūrų supaprastinimui bei terminų sutrumpinimui, šių paslaugų įkainių sumažinimui.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-09
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-10-09
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą