Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-03-30
Prašoma lėšų suma:
75 239,63 €
Skirtas finansavimas
85 577,94 €
Iš jo ES dalis:
72 741,24 €

Lietuvai įstojus į ES ir įsiliejus į bendrąją rinką, padidėjo informacijos apie ES poreikis. Šiuo metu veikia daugelis tinklapių lietuvių kalba, teikiančių bendrą informaciją apie ES. Tačiau visoje bendros informacijos apie ES šaltinių įvairovėje pastebimas susistemintos informacijos apie Vidaus rinką (VR), jos plėtrą, problemas, funkcionavimo gerinimą, su ja susijusius ES teisės aktus ir jų įgyvendinimą, stoka. Po penkerių Lietuvos narystės ES ir dalyvavimo VR metų Lietuvoje vis dar nesukurtas efektyvus institucijų, ekonominių socialinių partnerių (verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) ir visuomenės bendradarbiavimo, pasikeitimo nuomonėmis mechanizmas. Ekonominiai socialiniai partneriai yra mažai įtraukti į VR teisės aktų kūrimo, įgyvendinimo bei rinkos funkcionavimo tobulinimo procesą. Visuomenė nepakankamai gerai informuota apie rengiamus VR teisės aktus, apie šių aktų įgyvendinimą nacionalinėje sistemoje ir, atitinkamai, apie jų teikiamą naudą, galimybes ir teises. Projekto įgyvendinimo metu būtų sukurtas Informacinis portalas apie keturias VR laisves, susisteminus esamą ir pateikus naują informaciją apie VR pasinaudojant tiek egzistuojančiais informacijos šaltiniais, tiek valstybės institucijų ir EK sukaupta patirtimi. Informacinis portalas verslui, piliečiams ir valstybės institucijoms teiktų nuolat atnaujinamą informaciją apie teisinę ir ekonominę aplinką ir aktualijas VR tematika. Interaktyvioje Informacinio portalo dalyje būtų nuolat atliekamos konsultacijos su visuomene, ekonominiais socialiniais partneriais VR teisės aktų įgyvendinimo bei kitais VR funkcionavimo klausimais. Projektas taip pat sukurtų erdvę keistis nuomonėmis įvairiais VR funkcionavimo klausimais ir stebėti VR teisės aktų kūrimo ir įgyvendinimo procesą vieno langelio principu.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-10-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą