Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-01-29
Prašoma lėšų suma:
2 109 354,73 €
Skirtas finansavimas
2 319 066,96 €
Iš jo ES dalis:
1 971 206,91 €

Projekto "Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas" (LESSED) tikslas - ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas tarpžinybiniu ir instituciniu lygiais. Šiuo metu Lietuvos ES reikalų koordinavimo procesas Lietuvoje yra tobulintinas įdiegiant papildomas priemones, skirtas ES reikalų koordinavimui tiek atskirų žinybų, tiek tarpžinybiniu lygmeniu. Todėl įgyvendinant projektą bus siekiama užtikrinti sklandesnį ES reikalų sistemos funkcionavimą, efektyvesnį Lietuvos interesų atstovavimą ES bei geresnę ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo kokybę: organizuojant tyrimus, analizes, sociologines apklausas, gilinant darbuotojų specifines žinias ir įgūdžius, perduodant gerąją patirtį savo partneriams, tobulinant technines ES reikalų koordinavimo proceso priemones ir stiprinant ES reikalų komunikacijos sistemą. Projektas prisidės prie prioritetinių tikslų ES kontekste formulavimo, bei Lietuvos ES politikos kokybės ir nuoseklumo užtikrinimo visais lygmenimis. Įgyvendinus LESSED projektą bus identifikuotos sisteminės problemos, trūkumai ir pažangą ribojantys veiksniai. Juos bus siekiama pašalinti ieškant visoms suinteresuotoms pusėms (tarpžinybiniu lygmeniu) naudingų sprendimų, naudojant tyrimų metu gautas išvadas ir rekomendacijas, kartu gerinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projektas bus įgyvendinamas novatoriškomis priemonėmis: tyrimams atlikti bus pasitelkiami aukštos kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio tyrėjai, rengiant metodikas ir mokymus bus atsižvelgta į naujausias tendencijas, bus atnaujinama Lietuvos narystės ES programa LINESIS, panaudojant naujausias technologijas. Be Europos socialinio fondo paramos projektas nebūtų įgyvendintas planuota apimtimi, kokybe ir laiku, dalis priemonių būtų tobulinamos, naudojant atskirų institucijų asignavimus, neapimant visų tikslinių grupių.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-02
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-10-05
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą