Potvynių rizikos vertinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 224 281,74 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Įgyvendinti veiklas numatytas Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo II ir III skyriuose, t.y. atlikti preliminarų potvynių rizikos įvertinimą ir parengti potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius Lietuvos Respublikos teritorijai, be to šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus. Pirmoji projekto dalis skirta parengti žemėlapius su preliminariai išskirtomis teritorijomis, kuriose yra potvynių grėsmė ir rizika, preliminarius upių baseinų ir pakrantės teritorijos žemėlapius, kuriuose nurodoma topografija ir žemės naudojimas, taip pat techninę užduotį potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių rengimui. Antroji dalis skirta parengti potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių rizikos žemėlapius, taip pat pateikti Lietuvos sąlygoms pritaikytą potvynių prognozavimui ir modeliavimui skirtą programinę įrangą bei apmokyti specialistus dirbti su šia įranga.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-07-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-09-30
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą