Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, I etapas

Paramos priemonė
VP3-1.1-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-12-23
Prašoma lėšų suma:
4 274 227,58 €
Skirtas finansavimas
1 938 468,14 €
Iš jo ES dalis:
1 647 697,92 €

Lietuvos būsto fondas vienas iš didžiausių neefektyvaus energijos panaudojimo ir CO2 taršos šaltinių. Šio fondo pagrindą t.y., apie 60 procentų sudaro daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriems statybos leidimas buvo išduotas iki 1993 metų. Projektas yra skirtas skatinti daugiabučių namų butų savininkus atnaujinti (modernizuoti) tokius namus, kurių energijos vartojimas yra neefektyvus. Būsto sektoriaus dalyviai (daugiabučių namų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys administratoriai bei savivaldybių paskirtų namus administruojančių įmonių būsto administratoriai) nėra pakankamai kompetetingi rengti ir įgyvendinti gyvenamųjų namų atnaujinimo projektus, todėl jiems reikalinga speciali informacija, profesionali techninė pagalba, konsultacijos bei mokymai įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą. Šiuo projektu bus prisidedama prie Lietuvos būsto strategijos bei Nacionalinės energetikos strategijos uždavinių įgyvendinimo. Spartesnis daugiabučių namų modernizavimas skatins efektyvesnį energijos vartojimą, o tai tam tikra prasme mažins šilumos energijos išlaidas bei aplinkos taršą, pagerins pastatų kokybę ir estetinį vaizdą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
Kvietimo numerisVP3-1.1-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.1-AM-02-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-08-14
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-11-10
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą