Administracinės naštos piliečiams mažinimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-01-26
Prašoma lėšų suma:
36 492,12 €
Skirtas finansavimas
33 275,45 €
Iš jo ES dalis:
28 284,13 €

Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti asmenys, išskyrus asmenis, užsiimančius verslu, (toliau – piliečiai), vykdydami teisės aktuose, reglamentuojančiuose paslaugų teikimą, nustatytus reikalavimus pateikti informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, sugaišta laiką ir patiria tam tikrų išlaidų, t. y. patiria administracinę naštą. Šiuo metu nėra parengtos metodikos, kuria vadovaujantis būtų galima nustatyti ir įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų teikimą, sukeliamą administracinę naštą, t.y. apskaičiuoti jos dydį. Nenustačius administracinės naštos piliečiams dydžio, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, teikiančios piliečiams paslaugas, neturi galimybių palyginti administracinės naštos dydį atskirose srityse, šios naštos dydžio kitimą laiko atžvilgiu, išskirti tobulintinas sritis ir priimti sprendimus dėl administracinės naštos piliečiams mažinimo. Projekto tikslas - mažinti administracinę naštą piliečiams. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plane Vidaus reikalų ministerijai (toliau - VRM) pavesta parengti ir pateikti Vyriausybei Administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos (toliau - Metodika) projektą. Projekto įgyvendinimo metu bus parengta Metodika ir atliktas bandomasis tyrimas, skirtas praktiškai pritaikyti Metodiką ir apskaičiuoti administracinės naštos piliečiams dydį projekto įgyvendinimo metu nustatytoje srityje. Metodika bus praktinio taikomojo pobūdžio, pagal ją valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, teikiančios piliečiams paslaugas, galės nustatyti bei įvertinti administracinės naštos piliečiams dydį bei taikyti atitinkamas tobulinimo priemones. Projekto metu taip pat bus parengtas ir išleistas leidinys, supažindinantis su parengta Metodika ir jos taikymo ypatumais bei suorganizuotas pristatymo renginys.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-03-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-10-16
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-10-16
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą