Europos Komisijos Pasiūlymo dėl vartotojų teisių direktyvos galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas.

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-01-27
Prašoma lėšų suma:
39 332,14 €
Skirtas finansavimas
39 332,14 €
Iš jo ES dalis:
33 432,32 €

2008 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių. Pasiūlymu siekiama persvarstyti keturias šiuo metu galiojančias direktyvas: Direktyvą 85/577/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose, Direktyvą 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, Direktyvą 97/7/EB dėl nuotolinės prekybos sutarčių ir Direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir garantijų. Pasiūlyme numatoma pereiti prie visiško suderinimo principo (t. y. valstybės narės negali toliau taikyti arba priimti nuostatų, nukrypstančių nuo nustatytųjų direktyvoje), todėl svarbu atlikti tinkamą Pasiūlymo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei įvertinimą bei parengti dokumentą su pasiūlymais dėl Lietuvos pozicijos ir svarstomos direktyvos perkėlimo galimybių bei reikalingų nacionalinių teisės aktų pakeitimų, atsižvelgiant į direktyvos suderinimo laipsnį.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-11-02
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-11-02
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą