Garantijų fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-03-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-08-31
Prašoma lėšų suma:
37 360 982,39 €
Skirtas finansavimas
37 360 982,39 €
Iš jo ES dalis:
37 360 982,39 €

Garantijų fondas – tai finansų inžinerijos priemonė, įgyvendinama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 2007–2013 m. lėšomis. Garantijų fondo lėšomis bus kompensuojama dalis (80 procentų) garantijų išmokų, išmokamų vykdant Garantijų fondo valdytojo prisiimtus įsipareigojimus pagal jo suteiktas garantijas už SVV subjektų įsipareigojimus finansų įstaigoms. Garantijų fondo paskirtis – užtikrinant Garantijų fondo valdytojo pagal išduotas garantijas už paskolas SVV subjektų prisiimtų įsipareigojimų finansų įstaigoms dalinį įvykdymą, padidinti SVV subjektų kreditavimo pasiūlą ir tokiu būdu pagerinti SVV subjektų prieinamumą prie finansavimo šaltinių.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Garantijų fondas
Kvietimo numerisVP2-2.3-ŪM-03-V-01
Paraiškos kodasVP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-08-31
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-08-31
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą