Kretingos rajono kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.2-VRM-01-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
401 968,87 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kaimo vietovių bendruomenės Lietuvoje, statistikos duomenimis, sparčiai sensta – kas ketvirtas kaimo gyventojas vyresnis nei 60 metų. LR strateginiuose dokumentuose išskiriamos šios pagrindinės Lietuvos kaimo vietovių silpnybės: 1) Didelė priklausomybė nuo vienintelio pajamų šaltinio – žemės ūkio. 2) Aukštas jaunų kaimo gyventojų nedarbo lygis. 3) Didėjantis skirtumas tarp pajamų, kurias uždirba kaimo ir miesto gyventojai. Dabartinė kaimo vietovių infrastruktūra, paveldėta iš sovietmečio, buvo skirta stambaus masto kolektyviniam ūkininkavimui. Gyventojų socialiniai poreikiai buvo suprantami pagal tuo metu galiojusias normas. Šiuo metu tokia infrastruktūra netenkina kaimo gyventojų poreikių ir vertinama kaip reikšmingas kaimo bendruomenės gyvenimo kokybės gerėjimo stabdys – tai neigiamai veikia žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas. Konkrečios Raguviškių kaimo viešosios infrastruktūros problemos ir jų sprendimo būdai detalizuojami paraiškos B dalies 3.2 punkte. Projekto metu numatoma atlikti šiuos pagrindinius Raguviškių kaimo bendruomeninės infrastruktūros plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo darbus: • Kretingos rajono kultūros centro Raguviškių filialo pastato rekonstrukcija (atitinka Aprašo priedo 1.5 punkto 1 prioritetinę sritį). • Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (atitinka Aprašo priedo 1.5 punkto 8 prioritetinę sritį). • Aplinkos sutvarkymas (atitinka Aprašo priedo 1.5 punkto 10 prioritetinę sritį). Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2009-2010 m., įgyvendinimo trukmė – 21 mėn. Bendras projekto biudžetas siekia 1500452 Lt.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Kvietimo numerisVP3-1.2-VRM-01-R-31
Paraiškos kodasVP3-1.2-VRM-01-R-31-007
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.

<< Grįžti į paieškos formą