Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo (toliau – Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė)

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-03-18
Prašoma lėšų suma:
505 676,55 €
Skirtas finansavimas
502 026,41 €
Iš jo ES dalis:
426 722,45 €

Ekonominės situacijos blogėjimas, visuomenės senėjimas, nauji uždaviniai, sudėtingesne tampanti sveikatos paslaugų teikimo sistema integruojantis į ES reikalauja analitinio, sisteminio ir operatyvaus situacijos ar visuomenės nuomonės įvertinimo bei gyventojų ir visuomeninių organizacijų platesnio pritraukimo priimant strateginius sveikatos sistemos sprendimus. Taip pat svarbus sveikatos sistemos administratorių ir specialistų kvalifikacijos kėlimas, siekiant geresnio ES sveikatos politikos, jos poveikio Lietuvos politikai, šalies sveikatos sistemos aktualijų suvokimo. Strateginis projekto tikslas – atlikti sisteminę sveikatos sektoriuje vykdomų reformų ir ES politikos poveikio analizę, siekiant efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo ir visuomenės bei visuomeninių organizacijų pritraukimo priimant strateginius sveikatos sistemos sprendimus, taip sukuriant prielaidas gerinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę Lietuvos gyventojams. Įgyvendinus projektą, SAM, jai pavaldžių ir kitų sveikatos sistemos institucijų administratoriai bei specialistai, t. y. tikslinės projekto grupės, turės daugiau išsamesnės analitinės informacijos bendrai ES ir atskirų ES šalių, tame tarpe Lietuvos, sveikatos politikos įgyvendinimo klausimais, prognozių, alternatyvių scenarijų ir rekomendacijų operatyviems politiniams sprendimams priimti, galės rengti kokybiškesnius teisinių dokumentų projektus tiek savo reikmėms, tiek teikti kitoms institucijoms (LR Vyriausybei, Seimui, SADM, stacionarioms ir ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms). Tai sukurs prielaidas tinkamai dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese, atstovauti Lietuvos interesams, laiku įgyvendinti ES sprendimus, kuo efektyviau panaudoti sveikatos sistemos išteklius, įgyvendinant ministerijos strateginius tikslus. Taip pat projekto įgyvendinimas turės poveikį ir bendram sveikatos priežiūros sistemos tobulėjimui bei paslaugų plėtrai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-01-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą