Niedulio ežero dalies išvalymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Alytaus rajono savivaldybės administracija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
304 397,82 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Projektu ketinama pagerinti Niedulio ežero (kodas 11040121) ekologinę būklę. Ketinama pagerinti ekologinę ežero būklę 14 ha plote. Niedulio ežeras (kodas 11040121) įtrauktas į paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašą, patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. AV-183. Pažymėtina, jog detaliai ištyrus kai kuriose vietose ežero dugną, nustatyta, kad susikaupusių sąnašų (dumblo) storis siekia nuo 0,2 iki 1,0 m. Projekto tikslas – pagerinti Niedulio ežero dalies ekologinę būklę. Pagrindinės šio projekto tikslinės grupės: 1)Tiesioginiai inicijuojamo projekto naudos gavėjai (visi Alytaus rajono gyventojai (per 39 000 žmonių)); 2) Netiesioginiai inicijuojamo projekto naudos gavėjai – tai asmenys, kurie netiesiogiai jaus projekto teikiamą naudą (šiai grupei priskiriami miesto svečiai ir turistai). Alytaus rajono savivaldybės administracija įpareigota spręsti Niedulio ežero ekologines problemas, kadangi ežeras tyvuliuoja Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. Tačiau savivaldybė, būdama biudžetinė įstaiga, neturi pakankamai lėšų projekte numatytų veiklų įgyvendinimui. Dėl šios priežasties numatoma kreiptis paramos į ES struktūrinius fondus, siekiant gauti lėšas minėto ežero tvarkymui pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Negavus ES paramos, projektas „Niedulio ežero dalies išvalymas“ negalės būti įgyvendinamas tokios apimties, per tokį patį laikotarpį ir tokios pat kokybės. Įgyvendinus projektą, bus pagerinta ežero biologinė įvairovė, taip pat bus sudaromos sąlygos žmogaus asmenybės saviraiškai, užtikrins individo svarbą sprendžiant ekologines, gamtosaugines bendruomenės problemas, užtikrins švarų ir tvarkingą Niedulio ežero vaizdą, leis išsaugoti natūralią Niedulio ežero gamtinę ekosistemą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-04-R-11
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-04-R-11-002
Administracinės atitikties vertinimas:Ne, 2009-11-10
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus raj.

<< Grįžti į paieškos formą