Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-03-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
153 087,64 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Kanceliarija padeda Lietuvos Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas, atlieka Lietuvos Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą, todėl šio projekto tikslas – tobulinti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos veiklos valdymą. Kanceliarijos 2009-2011 metų strateginiame veiklos plane pažymėta, kad mūsų šalies vykdoma užsienio politika plečiant dvišalius ir daugiašalius santykius, skleidžiant demokratines vertybes Europos Sąjungos kaimyninėse valstybėse, sprendžiant Lietuvos energetinio saugumo klausimus tiesiogiai veikia Kanceliarijos darbą, reikalauja sutelkti ir tobulinti įstaigos dirbančiųjų administracinius gebėjimus. Atsižvelgiant į šalies vadovo vykdomą veiklą, į tai, kad Lietuvos gyventojai sieja savo lūkesčius su Lietuvos Respublikos Prezidento institucija, būtina tobulinti ir ugdyti Kanceliarijos darbuotojų administracinių gebėjimų, kompiuterinio raštingumo bei darbinių ES kalbų mokėjimo profesinius įgūdžius. Dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas sudarys sąlygas Kanceliarijos strateginio tikslo įgyvendinimui, vidinių komunikacinių ir išorinių ryšių su visuomene plėtrai, stiprins dirbančiųjų lojalumą institucijai, mažins specialistų kaitą. Projektu siekiama sustiprinti Kanceliarijos darbuotojų administracinius, viešojo administravimo gebėjimus, suteikiant reikalingas žinias ir tobulinant kompiuterinio raštingumo bei Europos Sąjungos (toliau – ES) kalbų įgūdžius. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai yra siejami su jų pareigybėms keliamų specialiųjų reikalavimų ir funkcijų įgyvendinimu. Vadovaujantis kvalifikacijos kėlimo poreikio tyrimo rezultatais ir atsižvelgiant į Kanceliarijos darbuotojų žinių lygiui keliamus reikalavimus, išskirtos 4 aktualios kvalifikacijos kėlimo programos: 1. Bendrųjų žinių apie ES. 2. Administracinių gebėjimų tobulinimo. 3. Užsienio kalbų studijų. 4. Kompiuterinio raštingumo. Projekto metu planuojama apmokyti 84 (aštuoniasdešimt keturis) Kanceliarijos darbuotojus.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-03-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-03-V-01-048
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą