"Vadybos sistemų diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje" ("Vadybos sistemų diegimas VATESI")

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
246 174,12 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

VATESI misija - vykdyti branduolinės energetikos objektų saugos valstybinį reguliavimą ir priežiūrą, siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo branduolinių ir radiologinių įvykių ir avarijų žalingo poveikio. Greta jau vykdomų darbų, VATESI privalo rengtis dviems naujoms didelės apimties darbo sritims - Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo bei naujos AE projekto įgyvendinimo saugos priežiūrai.VATESI privalo tiksliai vykdyti pavestas funkcijas ir įgyvendindama naujus didelės apimties projektus - to bus siekiama sukuriant efektyviai veikiančią vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ir tarptautinės gerosios praktikos reikalavimus.VATESI, siekdama stiprinti visuomenės pasitikėjimą tiek valstybiniu, tiek tarptautiniu mastu, privalo užtikrinti įstaigai deleguotų funkcijų efektyvų vykdymą bei optimizuoti procesų valdymą. Todėl, VATESI numato diegti integruotą vadybos sistemą, atitinkančią Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) GS-R-3 reikalavimus vadybos sistemai, LST EN ISO 9001 reikalavimus kokybės vadybai ir LST EN ISO 14001 reikalavimus aplinkos apsaugai. Siekiant įdiegti efektyvią vadybos sistemą organizuojant įstaigoje vykdomų procesų valdymą yra būtina išnaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes. Darbas su elektronine informacija ir skaitmenizuotais duomenimis yra daugumos veiklos procesų dalis, todėl įdiegus kompiuterizuotą procesų valdymo sistemą bus lengviau valdyti procesus bei kontroliuoti jų eigą. Optimizuoti veiklos procesai bus vykdomi rezultatyviau, o valdomi ir kontroliuojami efektyviau, sutrumpės procesų vykdymo laikas, kas yra ypač aktualu vykdant įstaigai deleguotas funkcijas teisės aktų nustatytais terminais. Padidintas įstaigos darbo našumas ir produktyvumas leis efektyviai išnaudoti darbuotojų darbo laiką, išvengti darbų dubliavimo ir informacijos pertekliškumo, lanksčiau pakeisti darbuotojus.Sprendimai bus priimami greičiau, skaidriau ir remiantis išsamia informacija.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-042
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą