Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-334, Fri May 16 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1V-603 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos projektui „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Panevėžio rajone“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-446, Fri May 16 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektui „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viekšnaliuose“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-04-R-81-005
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Telšių rajono savivaldybės administracijos projektui „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Viekšnaliuose“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-445, Fri May 16 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektui „Universalaus daugiafunkcio centro Šumsko miestelyje įrengimas“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-007
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektui „Universalaus daugiafunkcio centro Šumsko miestelyje įrengimas“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-441, Thu May 15 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo neskyrimo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektui „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo neskyrimas Ugdymo plėtotės centro projektui „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-322, Wed May 07 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 1V-508 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Akmenės rajono savivaldybės administracijos projektui „Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-391, Tue May 06 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“ projektui „Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-04-R-61-004
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Kelmės rajono savivaldybės administracijos projektui „Kelmės rajono Kražių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-308, Wed Apr 30 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1V-751 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 1V-751.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-300, Tue Apr 29 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-526 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Biržų rajono savivaldybės administracijos projektui „Detaliųjų planų Biržų rajone parengimas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-303, Tue Apr 29 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-852 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skiriamas papildomas finansavimas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projektui „Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pastato ir teritorijos sutvarkymas“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-299, Tue Apr 29 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-382 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-382.